Bakit kailangan kong gamitin ang aking ligal na pangalan?

Dahil ang mga direktor ay may ligal na pananagutan para sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) at sa pananalapi nito, ang kanilang mga aksyon ay dapat na matatali sa kanilang ligal na pagkakakilanlan. Ito ay bahagi ng mga regulasyon ng IRS para sa mga inkorporadang organisasyong di-pangkalakal, kung saan ang OTW ay isa rito.