Bakit hindi ako maaaring maging miyembro sa pamamagitan ng paglalaan ng aking oras sa OTW?

Bilang isang ligal na organisasyong di-pangkalakal, kami ay obligadong manigurado na ang bawat boto ay mula sa isang natatangi at ligal na kinikilalang katauhan. Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay iugnay ang pagiging miyembro sa mga donasyong ginawa gamit ang isang bank account o credit card — samakatuwid, isang paraan ng pagbabayad na nagtatatag ng pagkakakilanlan. Ang tuntuning ito ang dahilan kung bakit ang mga donasyong ginawa sa pamamagitan ng perang padala ay hindi naggagawad ng kaaniban.