Bagaimanakah saya mengisytiharkan pencalonan?

Pastikan bahawa anda memenuhi syarat kelayakan dan bersedia untuk bertanding di bawah nama sebenar anda. Hantarkan emel kepada pengerusi Pilihan Raya dengan nama sebenar anda dan pernyataan anda berusia lebih daripada 18 tahun. Sila maklumkan kepada Jawatankuasa Pilihan Raya jika anda ingin berkhidmat menggunakan nama samaran anda atau sama ada anda ingin menukarkan nama OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) anda kepada nama sebenar anda sebelum pencalonan atau selepas pilihan raya. Bahagian Pilihan Raya akan memeriksa dengan jawatankuasa yang berkenaan untuk mengesahkan kelayakan anda. Tarikh akhir untuk pengisytiharan pencalonan disenaraikan dalam garis masa pilihan raya .