Az OTW-ben mely tisztségekre írnak ki választást?

Csak az Igazgatótanács tagjait választják. Az Igazgatótanács azon személyek csoportja, amely az OTW-t (Szervezet a Transzformatív Munkákért) vezeti. Ez három tisztviselőt (Elnök, Pénztáros és Titkár), valamint nem-tisztviselő tagokat foglal magába. Az egyes személyek nem jelöltetik magukat meghatározott helyekre; a Tanács egy helyére jelöltetik magukat, és a Tanácstagok együttesen választanak tisztviselőket a csoportból, amikor a tisztviselők hivatali ideje lejár (a tisztviselői hivatali idők rövidebbek, mint az igazgatói hivatali idők).

Legalább két igazgatót választanak évente (a választáson, az adományozással OTW taggá válók), és jelenleg három éves hivatali időre nevezik ki őket.