Ar konkrečioms pozicijoms keliami specialūs reikalavimai?

Rekomenduojama, kad Direktorių tarybos vadovai (Prezidentas, Iždininkas, Sekretorius) turėtų patirties taryboje prieš tampant vadovais. Kitais atvejais – ne.