Ano ang itsura ng proseso ng kampanya?

Una, isusulat mo ang iyong talambuhay. Ito ay isang maikling talatang nagdedetalye sa iyong kaugnay na karanasan – offline, sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), at sa fandom.

Ikalawa, sasagutin mo ang mga tanong sa Manipesto, na sadyang magkakatulad para sa lahat ng mga kandidato.

Ikatlo, lalahok ka sa Q&A. Ang mga katanungan ay isinumite ng publiko.

Ikaapat, dadalo ka sa pampublikong usapan. Ito ay aayusin ng Komite ng Halalan ayon sa iyong talakdaan.