Ano ang itsura ng proseso ng kampanya?

Una, isusulat mo ang iyong talambuhay. Isa itong maikling talatang nagdedetalye sa iyong kaugnay na karanasan – offline, sa OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha), at sa fandom.

Ikalawa, sasagutin mo ang mga tanong sa Manipesto, na sadyang magkakatulad para sa lahat ng mga kandidato.

Ikatlo, lalahok ka sa Q&A. Isinumite ng publiko ang mga katanungan.

Ika-apat, dadalo ka sa pampublikong usapan. Aayusin ito ng Komite ng Halalan ayon sa iyong talakdaan.