Ang OTW ay isang organisasyong fannish. Bakit hindi ibinubunyag ang mga fannish na pagkakakilanlan ng mga kandidato?

Kahit na mayroong mga tao na sang-ayon na maiugnay ang kanilang fannish na pagkakakilanlan sa kanilang mga ligal na pagkakakilanlan, hindi lahat ay sang-ayon dito, sa iba’t ibang kadahilanan. Inilalagay ng patakaran ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ang desisyon sa kamay ng mga kandidato; sila ang magpapasiya kung gaano sila kakomportable na ihayag ang kanilang mga fannish na pagkakakilanlan. Ito ay sumasaklaw sa panahon ng halalan at pagkatapos nito, para sa mga kandidato na ihinahalal pati na rin para sa mga hindi.