Aling mga posisyon sa OTW ang ihinahalal?

Tanging mga kasapi ng Lupon ng Pangangasiwa ang mga ihinahalal. Ang Lupon ng Pangagasiwa ay grupo ng mga indibidwal na namamahala sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha). Kabilang dito ang tatlong mga opisyal na umuulo sa OTW (Pangulo, Ingat-Yaman, at Kalihim), maging mga miyembrong di-opisyal. Hindi tumatakbo para sa mga partikular na posisyon; tumatakbo sila para sa isang posisyon sa Lupon, at ang mga kasapi naman ng Lupon ang sama-samang pipili ng opisyal mula sa pangkat pagkatapos ng kanilang termino sa pagka-opisyal (mas maikli ang termino ng pagka-opisyal kaysa pagka-direktor).

Hindi bababa sa dalawang direktor ang ihinahalal taon-taon (sa halalang isinasagawa ng mga nagbabayad na kasapi ng OTW), at sa kasalukyan, sila ay nagsisilbi sa loob ng tatlong taong termino.