Ako vyzerá priebeh kampane?

Najprv napíšete svoj profil. Ide o krátky text, v ktorom popíšete relevantné skúsenosti – offline, v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a vo fandome.

Ako druhé zodpoviete otázky z manifestu, ktoré sú pre všetkých kandidátov rovnaké.

Ako tretie sa zúčastníte procesu Q&A (otázok a odpovedí). Otázky zasiela verejnosť.

Ako štvrté sa zúčastníte verejných chatov. Zorganizuje ich Volebný výbor podľa vašich časových možností.