Ako sa môžem stať oprávneným voličom?

Členom OTW (Organizácie pre transformatívnu tvorbu) sa môžete stať prispením 10 USD alebo viac. Členstvo platí jeden rok od dátumu uskutočnenia príspevku. Na jeho základe budete oprávnení voliť v jedných voľbách do OTW. Ak členom už ste, a opäť prispejete minimálne sumou 10 USD, vaše členstvo sa predĺži od tohto dátumu; je to však vždy jeden rok od posledného príspevku v minimálnej hodnote 10 USD. Viac o oprávnenosti voliť v tohtoročných voľbách nájdete vo volebnom harmonograme.