Ako kandidovať?

Uistite sa, že spĺňate požiadavky na kandidatúru a ste ochotní kandidovať pod svojím občianskym menom. Napíšte predsedovi/predsedkyni Volebného výboru email, v ktorom uvediete vaše občianske meno a čestné vyhlásenie, že máte viac ako 18 rokov. Volebnej komisii tiež dajte vedieť, či pôsobíte pod pseudonymom a či by ste chceli zmeniť svoje meno v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) na svoje občianske meno pred kandidatúrou alebo po voľbách. Volebný výbor si u príslušných výborov skontroluje či podmienky spĺňate. Termín na vyhlásenia kandidatúry je uvedený vo volebnom harmonograme.