Ako funguje hlasovací proces?

Oprávnení voliči – všetci členovia, ktorí poslali príspevok a majú v rámci OTW dobrú povesť – dostanú inštrukcie na emailové adresy, ktoré použili pri registrácii. Všetky hlasovacie lístky sú anonymné.

Hlasy budú spočítané prostredníctvom preferenčného systému hlasovania upraveného pre voľby s viacerými víťazmi. Úplné vysvetlenie tohto systému nájdete na stránke s informáciami o procese hlasovania.