Nagbigay ako ng donasyon na higit pa sa 10 USD, bakit wala akong natanggap na impormasyon tungkol sa halalan?

May ilang maaaring dahilan:

  1. Nagbigay ka ba ng donasyon bago ang kasalukuyang taon ng halalan? Kung hindi ka sigurado, maaari kang makipag-ugnayan sa aming Komite ng Pagsulong at Kaaniban. Tanging ang mga miyembrong nagbigay ng donasyon sa kasalukuyang taon ng halalan lamang ang maaaring bumoto sa halalan sa taong iyon.
  2. Inihinto mo ba ang iyong suskrisyon mula sa mga email galing sa OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha)? Kung ganoon nga, maaari mong padalhan ng email ang [email protected] upang maibalik ka sa listahan.
  3. Nabubukod ba ang iyong mga email mula sa OTW sa iyong spam folder? Kung ayaw mo itong mangyari, subukang idagdag ang @transformativeworks.org sa iyong listahan ng mga safe contact.

Kung walang kinalaman sa iyong sitwasyon ang mga nabanggit, makipag-ugnayan sa amin at susubukan naming ayusin ang iyong problema.