Ako ay nagbigay ng donasyon na higit pa sa 10 USD, bakit wala akong natanggap na impormasyon tungkol sa halalan?

May ilang maaaring dahilan:

  1. Ikaw ba ay nagbigay ng donasyon bago ang kasalukuyang taon ng halalan? Kung ikaw ay hindi sigurado, maaari kang makipag-ugnayan sa aming Komite ng Pagsulong at Kaaniban upang manigurado. Tanging ang mga miyembrong nagbigay ng donasyon sa kasalukuyang taon ng halalan lamang ang maaaring bumoto sa halalan sa taong iyon.
  2. Inihinto mo ba ang iyong suskrisyon mula sa mga email galing sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha)? Kung ganoon nga, maaari mong padalhan ng email ang devmem@transformativeworks.org upang maibalik ka sa listahan.
  3. Nabubukod ba ang iyong mga email mula sa OTW sa iyong spam folder? Kung ayaw mo itong mangyari, subukang idagdag ang @transformativeworks.org sa iyong whitelist o mga filter.

Kung ang mga nasa itaas ang walang kinalaman sa iyong sitwasyon, makipag-ugnayan sa amin at susubukan naming ayusin ang iyong problema.