विशिष्ट जागांसाठी विशिष्ट आवश्यकता आहेत का?

बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना (अध्यक्ष, खजिनदार, व सचिव) अधिकारी होण्या आधी बोर्डावर अनुभव असणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, इतर जागांसाठी नाही.