विरोधी निवडणूक व बिनविरोध निवडणूक यात फरक काय?

जेव्हा बोर्डाच्या उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक उमेदवार असतात, व कोण निवडले जाईल हे मतदार निवडतात तेव्हा विरोधी निवडणूक होते.

उपलब्ध जागा उमेदवारांच्या आकड्या एवढ्या किंवा त्यापेक्षा जास्त असतील तर बिनविरोध निवडणूक होते. प्रत्येक उमेदवार हा तांत्रिकदृष्ट्या बिनविरोध असतो व आपोआप निवडणूक प्रक्रियेनंतर बोर्डावर निवडला जातो (मतदानाशिवाय, ज्याची गरज उरत नाही). सर्व रिकाम्या जागा पुढील निवडणुकीपर्यंत रिकाम्या राहतील.