मी माझा वेळ प्रदान करून OTW चा सदस्य का होऊ शकत नाही?

कायद्याने ओळखली जाणारी ना-नफा संस्था असल्यामुळे, प्रत्येक मत भिन्न, कायद्याने ओळखू शकण्याऱ्या व्यक्ती कडून येत आहे याची खात्री करण्यास आम्ही बंधनकारक आहोत. असे करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे सभासदत्वास बॅंक खाते किंवा क्रेडिट कार्ड द्वारे केल्या असलेल्या देणगीसह जोडणे—म्हणजेच्, देणगीची अशी पद्धत जी ओळख प्रस्थापित करते. या नितितत्वामुळेच रोख रक्कम किंवा मनी ऑर्डर ने दिली असलेली देणगी सदस्यत्व प्रदान करीत नाही.