मी कायदेशीर नाव वापरण्याची काय गरज आहे?

संचालक OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) व त्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कायदेशीर रित्या जबाबदार असल्यामुळे, त्यांच्या कृती त्यांच्या कायदेशीर ओळखीशी बांधलेल्या असतात. OTW सारख्या समाविष्ट ना-नफा संस्थांसाठी, IRS ने घातलेल्या नियमांचा हा एक भाग आहे.