मी उमेदवारी कशी घोषित करू?

आपण पात्रतेच्या आवश्यकता पूर्ण करत आहात व आपल्या कायदेशीर नावा अंतर्गत लढण्याची आपली तयारी आहे याची खात्री असू द्या. निवडणूक अध्यक्षास आपले कायदेशीर नाव व आपण १८ वय वर्षांच्या वर आहात हे विधान ईमेल करा. आपण स्युडोनावाच्या अंतर्गत लढू इच्छित असाल तर तसे व आपल्याला आपले OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) नाव आपल्या कायदेशीर नावात बदलायचे असल्यास, तसे निवडणूक समितीला उमेदवारी च्या आधी किंवा निवडणूकीच्या नंतर कळवा. निवडणूक समिती योग्य समित्यांसह तपासून आपली पात्रता सत्यापित करतील. उमेदवारी घोषणेची समयसीमा निवडणूक काळरेषा इथे नमूद केलेली असेल.