माझे कायदेशीर नाव व रसिक-ओळख जोडले जातील का?

जर तुम्ही तसे निवडले, जसेकी तुमच्या रसिक-ओळखीचा उल्लेख तुम्ही निवडणूक प्रक्रिये साठी प्रस्तुत उमेदवार ओळखनाम्या मधे केला असेल तरच. OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) कर्मचारी व कागदपत्रे तुम्हाला फक्त तुमच्या कायदेशीर नावाने उल्लेखित करतील.