बोर्डाचे संचालक सदस्य काय काम करतात?

गट म्हणून, त्यांच्या कर्तव्यांमध्ये नीति नियोजन करणे आणि OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) च्या मिशन, वार्षिक अर्थसंकल्प, प्रकल्प व प्राधान्ये, यासंदर्भात निर्णय घेणे; संघटनेचे दीर्घकालीन लक्ष्य सांभाळणे; नीति-ध्येय साधणाऱ्या प्रगतीवर देखरेख करणे; संस्थेचे कायदेशीर अनुपालन सुनिश्चित करणे; संस्थेची व संस्थेच्या IRS बरोबरच्या अर्थ-संबंधी कायदेशीर जवाबदारी; करारांवर हस्ताक्षरी करणे, निधी वितरण, व विविध प्रकारचे व्यावसायीक व्यवहार करणे; हे सर्व सामील असते.

वैयक्तिकपणे, बोर्डाच्या सदस्यांकडून, संवादात्मक बैठकांमध्ये उपस्थिती; संस्थे संबंधित संपर्क व अहवाल यांसदर्भात अद्ययावत असणे; व OTW च्या उत्तम फायद्याच्या विश्वासाने कृती करणे, आपेक्षित असते.