प्रचाराची प्रक्रिया कशी असते?

पहिले, आपण एक बायो लिहाल. हा एक छोटा परिच्छेद असेल ज्यामधे आपले ॲाफलाईन, OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) मधील, व रसिकगटातील संबंधित अनुभव तपशीलवार नमूद केले जातील.

दुसरे, आपण जाहीरनाम्यातील प्रश्नांची उत्तरे द्याल, जे सर्व उमेदवारांसाठी सारखे असतील.

तिसरे, आपण प्रश्नोत्तरांच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हाल. प्रश्न जनतेकडून प्रस्तुत केलेले असतील.

चौथे, आपण सार्वजनिक चर्चांमध्ये उपस्थित असाल. निवडणूक समिती आपल्या वेळापत्रकाप्रमाणे ते आयोजित करतील.