निवडणूकीत मतदान करण्यास मी कसे पात्र ठरू शकीन?

तुम्ही OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) चे सदस्य होऊ शकता १० USD किंवा जास्त ची देणगी देऊन. तुम्ही देणगी दिलेल्या दिवसापासून पुढे एक वर्ष सभासदत्व टिकते. हे करून तुम्ही एका निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यास पात्र ठरता. तुम्ही सदस्य असाल व तुम्ही पुन्हा $१० दान केलेत तर तुमचे सभासदत्व संपण्याची तारीख पुढे ढकलली जाते; तारीख नेहमी तुमच्या सर्वात अलीकडील देणगीपासून एक वर्ष असते. या वर्षीच्या निवडणुकीचा मतदार कालावधी बघण्यासाठी निवडणूक काळरेषा पहा.