چگونه واجد شرایط رای دادن در انتخابات شوم؟

شما می توانید با اهدای 10 دلار آمریکا یا بیشتر به عضویت OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) در بیایید. عضویت تا یک سال پس از تاریخی که اهدای کمک مالی انجام داده اید اعتبار دارد. اگر از قبل عضو بوده اید و دوباره 10 دلار آمریکا یا بیشتر کمک مالی اهدا کنید تاریخ انقضای عضویت شما به عقب می افتد؛ این تاریخ انقضا همواره یک سال پس از جدیدترین اهدای کمک مالی 10 یا بیشتر دلاری شماست. برای مشاهده ی دوره ی مشمولیت رای دهندگان برای انتخابات امسال جدول زمانی انتخابات را ببینید.