چگونه می توانم اعلام نامزدی کنم؟

مطمئن شوید که شما الزامات واجد شرایط بودن را رعایت می کنید و مایل به کاندیدا شدن با استفاده از نام حقوقی خود هستید. به رئیس کمیته ی انتخابات ایمیلی با نام حقوقی خود بفرستید که در آن بیانیه ای باشد که شما بیش از 18 سال سن دارید. لطفا اگر می خواهید که تحت یک نام مستعار خدمت کرده و یا می خواهید که قبل از کاندیداتوری و یا بعد از انتخابات نامتان در OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را به نام حقوقیتان تغییر دهید به کمیته ی انتخابات اعلام کنید. کمیته ی انتخابات سپس با کمیته های مربوطه بررسی می کنند تا صلاحیت شما را تایید کنند. مهلت اعلام نامزدی در جدول زمانی انتخابات ذکر شده است.