چرا نمی توانم با اهدای زمانم به OTW در آن عضو شوم؟

به عنوان سازمانی که توسط قانون بدون سود شناخته شده است ما موظفیم که اطمینان حاصل کنیم که هر رای توسط یک فرد متمایز که توسط قانون شناخته شده است داده می شود. راحت ترین روش برای انجام این کار مرتبط کردن عضویت به اهدای کمکهای مالی ای است که توسط یک حساب بانکی یا کارت اعتباری انجام می شوند — به این معنی که روش پرداخت است که هویت را تصدیق می کند. به خاطر این اصل است که اهدای کمکهای مالی که توسط پول نقد یا حواله انجام می شوند عضویت اعطا نمی کنند.