پروسه ی کمپین انتخاباتی چگونه است؟

اولا، شما یک بیوگرافی خواهید نوشت؛ یک پاراگراف کوتاه که تجربه های مربوطه شما – به صورت آفلاین، در OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و در جامعه هواداران (فندوم) – را با جزئیات بیان می کند.

ثانیا، شما به سوالات شعاریه که برای همه ی کاندیداها یکسان است پاسخ می دهید.

ثالثا، شما در پروسه ی پرسش و پاسخ شرکت خواهید کرد. سوالات توسط عموم مطرح می شوند.

رابعا، شما در چت های عمومی شرکت خواهید کرد. این چت ها توسط کمیته ی انتخابات حول برنامه ی کاری شما تنظیم خواهند شد.