من بیش از 10 دلار آمریکا کمک مالی اهدا کرده ام؛ چرا هیچ اطلاعاتی راجع به انتخابات دریافت نکرده ام؟

چندین دلیل می تواند وجود داشته باشد:

  1. آیا اهدای کمک مالی شما قبل از سال انتخاباتی کنونی بوده است؟ اگر مطمئن نیستید می توانید برای بررسی مجدد با کمیته ی توسعه و عضویت ما تماس بگیرید. تنها کمک های مالی ای که در سال انتخاباتی کنونی انجام گرفته اند یک عضو را برای رای دادن در انتخابات واجد شرایط خواهند کرد.
  2. آیا از ایمیل های OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) لغو اشتراک کرده اید؟ اگر بله، شما می توانید به devmem@transformativeworks.org ایمیل ارسال کنید تا دوباره به لیست برگردید.
  3. آیا ایمیلهای OTW در پوشه ی هرزنامه های شما (spam) مرتب می شوند؟ اگر نمی خواهید این اتفاق بیافتد اضافه کردن @transformativeworks.org را به لیست مخاطبین امنتان یا فیلترهایتان امتحان کنید.

اگر هیچ یک از موارد بالا صدق نمی کنند با ما تماس بگیرید و ما برای حل مشکل تلاش می کنیم.