עבור אילו תפקידים ב-OTW מתקיימות בחירות?

חברות הדירקטוריון הן בעלות התפקידים היחידות העומדות לבחירה. הדירקטוריון הוא קבוצת האנשים העומדת בראש ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). הוא כולל שלוש בעלות תפקידים מוגדרים (נשיאה, גזברית, ומזכירה), וכן חברות דירקטוריון כלליות. ההתמודדות בבחירות לדירקטוריון אינה על תפקיד מסוים, אלא על מקום בדירקטוריון. חברות הדירקטוריון בוחרות את בעלות התפקידים מבין עצמן כשתקופת הכהונה של נושאות התפקידים מסתיימת (תקופת הכהונה כנושאת תפקיד קצרה יותר מתקופת הכהונה כחברת דירקטוריון).

בכל שנה נבחרות לפחות שתי חברות דירקטוריון (בהצבעה על ידי חברות OTW משלמות/תורמות), ותקופת הכהונה היא שלוש שנים, נכון לעכשיו.