מתי מקבלים את התוצאות?

תוצאות הבחירות הסופיות יפורסמו לאחר סגירת ההצבעה; התוצאות יוכרזו עד שלושה ימים מתום ספירת הקולות, אלא אם ניתקל בקשיים חריגים. במקרה של עיכוב בפרסום התוצאות, ועדת הבחירות תפרסם עדכון מצב עם פירוט הסיבה לעיכוב וצפי חדש לפרסום התוצאות.