מה עליי לעשות כדי לקבל את זכות ההצבעה בבחירות?

זכות ההצבעה שמורה לחברות OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). ההצטרפות לארגון נעשית באמצעות תרומה של $10 או יותר. תוקף החברות הוא שנה מתאריך התרומה, במהלכה תוכלו להצביע בבחירות לדירקטוריון. חברות קיימות בארגון יכולות להאריך את תוקף החברות על ידי מתן תרומה נוספת; תוקף החברות הוא תמיד שנה מתאריך מתן התרומה המזכה האחרונה. לבדיקה האם התרומה האחרונה שלכן מקנה לכן את זכות ההצבעה בבחירות הקרובות, היכנסו לציר הזמן של הבחירות.