מה עושה חברת דירקטוריון?

תפקידיהן של חברות הדירקטוריון כקבוצה כוללים את הוצאתו לפועל של התכנון האסטרטגי וכן קבלת החלטות בתחומים כגון מטרת ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), התקציב השנתי, מיזמים וסדרי עדיפויות; שמירה על מיקוד במטרות ארוכות הטווח של הארגון; מעקב אחר ההתקדמות בהשגת יעדים אסטרטגיים; שמירה על התנהלות ארגונית תקינה מבחינה משפטית; נטילת אחריות על פעולות הנעשות מטעם הארגון; נשיאה באחריות משפטית לארגון וענייניו הכספיים אל מול רשות המסים הפדרלית האמריקאית; חתימה על חוזים, הוצאת כספים, ועריכת עסקאות מסוגים שונים.

באופן פרטני, מצופה מחברת דירקטוריון כי תשתתף בפגישות צ’אט; תתעדכן בתקשורת ובדו”חות ארגוניים רלוונטיים; ותפעל בתום לב לטובת ה-OTW.