מהי הצבעה באמצעות ייפוי כוח? כיצד היא עובדת?

מהי הצבעה באמצעות ייפוי כוח? כיצד היא עובדת?

הצבעה באמצעות ייפוי כוח היא קביעה של אדם אחר להצביע בשמך בבחירות. ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) מחויב לאפשר זאת לפי החוק במדינת דלאוור. לרוב, חברות ארגון ממנות לעצמן מיופת כוח כאשר ידוע להן שלא תהיה להן גישה לאינטרנט במהלך כל תקופת הבחירות, או שהן יהיו עסוקות בהתחייבויות קודמות שלא ישאירו להן זמן להצביע.

את ייפוי הכוח יש לקבוע באמצעות הדואר האלקטרוני.
על ייפוי הכוח

  1. להישלח מכתובת הדוא”ל אליה משויכת התרומה מקנת-החברות שלך ל-OTW;
  2. לכתב גם את [email protected] וגם את מיופת הכוח;
  3. לכלול את שמך החוקי; וגם
  4. לכלול הצהרה מפורשת שברצונך לייפות את המכותבת בדוא”ל להצביע בשמך בבחירות.

על מיופת הכוח להשיב לדוא”ל ולאשר קבלת ההודעה, תוך ציון שמה החוקי בתוכן התשובה. האישור צריך להגיע אל [email protected] לא יאוחר משבועיים לפני תחילת הבחירות. התאריך האחרון לשליחת ייפויי כוח יופיע בציר הזמן לבחירות.

תוקפו של יפוי כוח הוא שישה חודשים מיום קביעתו. עד למועד התפוגה של ייפוי הכוח, אין לנו אפשרות לבטלו או לבצע בו שינויים. אם מונית בייפוי כוח להצביע בשם חברת ארגון, אין באפשרותך להעביר את ייפוי הכוח שקיבלת לאדם אחר.