מהו התהליך להגשת מועמדות?

קודם כל, תצטרכי לוודא עמידה בתנאי הסף להגשת מועמדות ולהסכים להתמודד תחת שמך החוקי. שלחי לראש ועדת בחירות דוא”ל הכולל את שמך החוקי ואישור שגילך מעל 18. יש ליידע את ועדת הבחירות אם התנדבותך בארגון כרגע היא תחת שם בדוי, ואם בכוונתך לשנות את שמך במסגרות ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) לשמך החוקי לפני הכרזת המועמדות או לאחר בחירתך לדירקטוריון.
לאחר מסירת ההודעה, ועדת הבחירות תאמת את זכאותך להגשת מועמדות עם הוועדות המתאימות. המועד הסופי להכרזה על מועמדות מפורט בציר הזמן לבחירות.