מדוע עליי לשרת בוועדה בטרם אוכל להתמודד לדירקטוריון?

השירות באחת מוועדות הארגון עוזרת להבטיח כי למועמדת רמת היכרות מסוימת עם דרכי התנהלותו הפנימית של ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), וכן משקפת את יכולתה של המועמדת לעבוד היטב עם אחרים בתפקיד התנדבותי מקוון. כמו כן, מדובר בהפגנת מחויבות מצד המועמד ל-OTW ולערכיו.