מדוע עליי להשתמש בשמי החוקי?

משום שחברות הדירקטוריון נושאות באחריות משפטית ל-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ולענייניו הכספיים, צריכה להיות אפשרות לקשור את פעולותיהן בארגון לזהותן המשפטית. זהו חלק מתקנות רשות המסים הפדרלית האמריקאית עבור ארגונים ללא מטרת רווח, עליהם נמנה ה-OTW.