ה-OTW הוא ארגון מעריצות. מדוע יש חיסיון על זהויות הפאנדום של המועמדות?

בעוד שלאנשים רבים לא מפריע שזהותם המשפטית תיקשר לזהותם בפאנדום, אין הדבר נכון לגבי כולם, מסיבות שונות ומגוונות. מדיניות ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) קובעת כי ההחלטה בעניין זה היא בידי המועמדות; המועמדות עצמן הן שתחלטנה כמה מידע הן מוכנות לחשוף לגבי זהותם בפאנדום. מדיניות זו תקפה גם במהלך תהליך הבחירות וגם לאחריו, והיא נוגעת לכל המועמדות, בין אם נבחרו ובין אם לאו.