האם ניתן להשתמש בסמלילים של ה-OTW במהלך קמפיין בחירות?

יש להימנע משימוש בסמלילים רשמיים של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), או בתמונות אותן ניתן לזהות בטעות כסמליל רשמי של הארגון, כולל סמלילים של מיזמים מסוימים כמו Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). מותר לשתף בטוויטר ובטאמבלר הודעות רשמיות שפורסמו בערוצי ה-OTW ומכילות סמלילים שכאלה, אך אין לקשר את הסמלילים לקמפיינים למען מועמדת או מועמדות מסוימות. זאת על מנת להימנע מהרושם שה-OTW נותן חסות למועמדת מסוימת.