האם יש לתפקידים מסוימים בדירקטוריון דרישות מיוחדות?

מומלץ שבעלות התפקידים המוגדרים בדירקטוריון (נשיאה, גזברית, ומזכירה) תהיינה בעלות ניסיון קודם בדירקטוריון כחברות כלליות לפני שהן ממונות לתפקיד מוגדר. מלבד זה אין לתפקידים אלו דרישות מיוחדות.