איך עובד תהליך ההצבעה?

הנחיות הצבעה נשלחות לכל בעלות זכות ההצבעה – מי שחברותן בתוקף ולא נרשמו להן עבירות הפוסלות אותן מלהצביע – לכתובות הדוא”ל איתן נרשמו לארגון. פתקי ההצבעה הם אנונימיים.

הקולות נספרים בשיטת הצבעה על ידי דירוג, שיטה שעברה התאמה לבחירות הדורשות יותר ממנצח אחד.

להסבר מלא על השיטה, קראו את דף המידע על תהליך ההצבעה.