Што прават членовите на Управниот одбор?

Како група, нивните обврски ги вклучуваат стратешкото планирање и носење на одлуки во области како што се мисијата на OTW (Организација за трансформативни дела), годишниот буџет, проектите и приоритетите; одржувањето на долгорочниот фокус на организацијата; набљудувањето на напредокот на постигнувањето на стратешките цели; осигурувањето на правната усогласеност на организацијата; преземањето на одговорност за постапките на организацијата; преземањето на легална одговорност за организацијата и нејзините финансии со Даночната служба на САД и потпишувањето на договори, исплата на средства и склучувањето на деловни активности од разни видови.

Поединечно, од членовите на Одборот се очекува да присуствуваат на состаноци во форма на онлајн разгoвори; да се во тек со релевантните организациски комуникации и извештаи и да делуваат во најдобриот интерес на OTW.