Може ли логоата на OTW да се користат за време на кампањи?

За време на кампањите избегнувајте ја употреба на официјални логоа на OTW (Организација за трансформативни дела) (или слики што може да бидат погрешно сметани за официјални логоа на OTW), вклучително и логоа за индивидуални проекти како Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива). Може да ги реблогирате или ретвитувате официјалните соопштенија на OTW кои содржат вакви логоа, но Ве молиме не ги поврзувајте логоата со кампањи за одреден кандидат или кандидати. Ова е со цел да се избегне впечатокот дека OTW поддржува одреден кандидат или кандидати.