Може ли да го дознаам рангирањето на кандидатите?

Во интерес на одржување на еднаквоста на сите членови на Управниот одбор, не го објавуваме рангирањето на кандидатите.