Могу ли сазнати рангирање кандидата?

У интересу одржавања једнакости свих чланова Управног одбора, не објављујемо рангирање кандидата.