Које позиције се бирају у ОТW-у?

Бирају се само чланови Одбора директора. Одбор директора је група индивидуа који су на челу ОТW-а (Oрганизације за трансформативне радове). Укључује три официра (Председника, Благајника, и Секретара), као и чланове који нису официри. Појединци се не кандидују за одређене канцеларије; кандидују се за седиште у Одбору, и чланови Одбора колективно бирају официре од унутар групе када њихов мандат истекне (мандат је краћи од мандата директора).

Макар два директора су изабрана сваке године (на изборима од стране плаћених чланова), и тренутно њихов мандат траје по три године.