Кои позиции во OTW се избираат?

Се избираат само членовите на Управниот одбор. Управниот одбор е група на луѓе кои ја водат OTW (Организација за трансформативни дела). Се состои од три вршители (претседател, благајник и секретар), како и членови кои не се вршители. Кандидатите не се кандидираат за посебни функции, туку за седиште во Одборот, а членовите на Одборот заедно ги избираат вршителите од групата кога ќе им истечат мандатите (мандатите на вршителите се пократки од директорските).

Секоја година се избираат најмалку два директори (со избори на кои гласаат платените членови на OTW) кои моментално служат тригодишни мандати.