Кога ќе ги дознаеме резултатите?

Целосните резултати ќе бидат објавени откако ќе заврши гласањето. Освен ако не наидеме на непредвидени потешкотии, резултатите ќе ги објавиме не повеќе од три дена по завршувањето на гласањето. Во случај на одложување, Комисијата за избори тековно ќе ажурира за причината и временската рамка за разрешување.