Како функционира процесот на гласање?

На членовите со право на глас — сите претплатени членови со добра репутација — ќе им пратиме инструкции на адресите на е-пошта со кои се приклучиле кон организацијата. Сите гласачки ливчиња се анонимни.

Гласовите ќе се бројат користејќи верзија на гласање со автоматски втор круг модифицирана за избори со повеќе победници. За подетално објаснение, Ве молиме погледнете ја страницата со информации за гласачкиот процес.