Како изгледа кампањскиот процес?

Прво, ќе напишете биографија. Ова е краток пасус кој го опишува Вашето релевантно искуство – офлајн, во OTW (Организација за трансформативни дела) и во фандомите.

Понатаму, ќе одговорите на прашањата од Манифестот, кои се исти за сите кандидати.

Потоа, ќе учествувате во процесот на прашања и одговори. Прашањата ги поднесува јавноста.

Конечно, ќе присустувате на јавните онлајн разговори. Тие ќе ги организира Избори според Вашиот распоред.