Када ћемо знати резултате?

Пуни резултати ће бити постављени након што се гласање затвори; искључујући непредвиђене проблеме, објавићемо резултате не касније од три дана након краја сакупљања гласачких листића. У случају кашњења, Гласачки одбор ће објавити ажурирање статуса по питању разлога за кашњење и временског оквира за разрешење.