Зошто морам да го користам моето легално име?

Затоа што членовите на Управниот одбор се легално одговорни за OTW (Организација за трансформативни дела) и нејзините финансии, нивните постапки мора да бидат поврзани со нивните легални идентитети. Ова е дел од регулациите на Даночната служба на САД за инкорпорирани непрофитни организации, меѓу кои е и OTW.